Нормативи оцінювання диктанту

БалиКількість помилокБалиКількість помилок
115-16 і більше74
213-1483
311-1291+1(негруба)
49-10101
57-8111(негруба)
65-612-

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії

Під час оцінювання навчальних досягнень з історії враховується:

- рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

- рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями;

- рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення учня щодо історичної події, явища, діяча.

Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці.

Рівні навчальних досягнень Бали Критерії навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1 Учень може назвати одну-дві події, дати, історичні постаті чи історико-географічні об’єкти.
2 Учень називає декілька подій, дат, історичних постатей або історико-географічних об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на рівні «так - ні»; має загальне уявлення про лічбу часу в історії.
3 Учень може двома-трьома простими реченнями розповісти про історичну подію чи постать; впізнати її за описом; співвіднести рік зі століттям, століття - з тисячоліттям ; має загальне уявлення про історичну карту.
ІІ. Середній 4 Учень може репродуктивно відтворити невелику частину навчального матеріалу теми, пояснюючи історичні терміни, подані у тексті підручника, називаючи одну-дві основні дати; показуючи на карті історико-географічний об’єкт.
5 Учень з допомогою вчителя може відтворити основний зміст навчальної теми, визначати окремі ознаки історичних понять, називати основні дати; показувати на історичній карті основні місця подій.
6 Учень може самостійно відтворювати фактичний матеріал теми, давати стислу характеристику історичній постаті, встановлювати послідовність подій; користуватись за допомогою вчителя наочними та текстовими джерелами історичної інформації.
ІІІ. Достатній 7 Учень послідовно і логічно відтворює навчальний матеріал теми, виявляє розуміння історичної термінології, характеризує події (причини, наслідки, значення), виокремлює деякі ознаки явищ та процесів; «читає» історичні карти з допомогою їх легенди; використовує історичні документи як джерело знань.
8 Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, дає правильне визначення історичних понять, аналізує описані історичні факти, порівнює однорідні історичні явища, визначає причинно-наслідкові зв’язки між ними, встановлює синхронність подій у межах теми; дає словесний опис історичних об’єктів, використовуючи легенду карти.
9 Учень вільно оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; дає порівняльну характеристику історичних явищ, самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки; синхронізує події у межах курсу, аналізує зміст історичної карти.
ІV. Високий 10 Учень використовує набуті знання для вирішення нової навчальної проблеми; виявляє розуміння історичних процесів; робить аргументовані висновки, спираючись на широку джерельну базу; рецензує відповіді учнів; співставляє і систематизує дані історичних карт; синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії.
11 Учень володіє глибокими знаннями, може вільно та аргументовано висловлювати власні судження, аналізувати історичну інформацію, співвідносити історичні процеси з періодом на основі наукової періодизації історії.
12 Учень у повному обсязі опанував програмовий матеріал, що дає йому змогу відповідно до вікових особливостей презентувати власну інтерпретацію історичних явищ.

Білети з історії України для проведення конкурсних випробувань для кандидатів на навчання до 9-ого класу КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець» у 2019 році

Білети з історії України для проведення конкурсних випробувань для кандидатів на навчання до 10-ого класу КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець» у 2019 році

Анкета (для заповнення натисніть на посилання) wym-1555321891830

Інформація про вступ до закладу освіти у 2019 році

Шановні абітурієнти та їх батьки!

Заходи щодо вступу до КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець» будуть розпочаті 15.04.2019, а саме: реєстрація бажаючих вступати до закладу, прийом заяв, оприлюднення конкурсних завдань (на сайті закладу та інформаційному стенді).

Планується набрати 2 (два) 9-ті класи (60 осіб) та 1 (один) додатковий 10-й клас (30 осіб).

У функціонуючому 9-му класі станом на 15.04.2019 вільних місць немає.

Відповідно до вимог Статуту закладу та регіональної програми дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування деяких складових готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах здобувачів освіти закладів профільної середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності» на базі Комунального закладу “Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей “Правоохоронець“»“ Харківської обласної ради на 2019-2022 рр.» конкурс проводиться окремо за категоріями: окремо для осіб, що мешкають в м. Харкові, та осіб, що мешкають в інших населених пунктах Харківської області; співвідношення зарахування: 30% мешканців міста Харкова, 70% – мешканці інших населених пунктів Харківської області; окремо за умовами вищезазначеної обласної програми за категоріями учасників експерименту кількість осіб - дівчат, мешканок міста Харкова, які зараховуються для проведення експерименту, не перевищує 15% від загальної кількості зарахованих осіб (до 10 осіб до 9-ого класу та 5 осіб до 10-ого класу)

Виходячи із вищезазначеного, просимо звернути увагу, що:

20.04.2019 в приміщенні КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець» відбудуться зустрічі осіб, які мають бажання вступити до КЗ ХСШІ «Ліцей Правоохоронець», та їх батьків (осіб, які їх замінюють) із членами конкурсної комісії. Зустрічі відбудуться за групами: о 9-00; 10-30; 12-00.

Для участі у зустрічі необхідно зателефонувати до закладу освіти (тел. 69-90-67) та зареєструватися на зручний час. Реєстрація буде відбуватися з 9-00 до 12-00 та з 14-00 до 16-00 щопонеділка, вівторка та четверга. Також просимо вас заповнити анкету, яка знаходиться в кінці даного повідомлення.

В разі проведення конкурс відбуватиметься за результатами конкурсних випробувань з двох предметів: українська мова (форма проведення - диктант); історія України (форма проведення - усно, за білетами).

Заяви на участь будуть прийматися до 17.00 14.06.2019 включно; конкурс буде оголошений 14.06.2019, в разі наявності заяв у кількості, більшій, ніж кількість вільних місць.

Зустріч абітурієнтів, їх батьків з представниками конкурсної комісії відбудеться 15.06.2019 об 11.00; реєстрація учасників випробування в групах; під час зустрічі абітурієнти повинні надати копії свідоцтва про базову загальну середню освіту (для випускників 8-ого класу - табель успішності)

15.06.2019 о 12.00 відбудеться консультація з української мови.

18.06.2019 відбудуться конкурсні випробування з української мови,

18.06.2019, через 30 хвилин після закінчення випробування з української мови, відбудеться консультація з історії України;

19.06.2019 відбудуться конкурсні випробування з історії України.

Номер групи, час проведення вступних випробувань та номер аудиторії, де проходитимуть випробування, буде оголошений додатково на зустрічі 15.06.2019.

Рішення конкурсної комісії щодо рекомендації до зарахування до закладу освіти буде оприлюднено 20.06.2019 на інформаційному стенді у приміщенні закладу.

Порядок вступу до КЗ ХСШІ "Ліцей Правоохоронець" у 2019 році

Кiлькiсть переглядiв: 7614